VPN ordliste – uttrykk du bør kjenne til

Daniel Hessel

VPN i seg selv kan fremstå vanskelig og veldig teknisk. I tillegg er det en hel del terminologi og forkortelser på både norsk og engelsk som gjør det hele mer komplisert. Vi synes derfor det er på sin plass med en VPN ordliste.

Med VPN følger også en del andre områder som nettverksteknologi, sikkert, personvern og internett generelt. Vi har derfor også inkludert uttrykk du støter på i den større sfæren rundt VPN.

AES-kryptering

Vi starter vår VPN ordliste med AES. Forkortelsen står for Advanced Encryption Standard. Det er en krypteringsteknologi som krypterer datakommunikasjon mellom enheter. AES ble lansert i 2001 av U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST), og representerer den første globale standarden for kryptering. Den brukes i VPN, kommunikasjonsapper og i mange andre sikkerhetsprogrammer.

AES-128, AES-192 og AES-256 er betegnelser man kan støte på. De indikerer styrken på krypteringen, der tallet viser hvor mange bits krypteringsnøkkelen består av. En grei huskeregel er at flere bits gir sterkere kryptering.

En konkurrerende teknologi for kryptering er Rivest-Shamir-Adleman-algoritmen (RSA). AES kalles også Rijndeal, etter sine skapere Vincent Rijmen og Joan Daemen.

Annonseblokkere

Annonsblokkere (ad blocker på engelsk) er program eller nettlesertillegg som blokkerer annonser og slitsomme pop-up-vinduer. De fleste VPN-tjenester har slike annonseblokkere. Ofte brukes slike programmer i kombinasjon med inneholdsblokkere som holder deg unna skadelige nettsider og hindrer cookies som sporer deg.

Asymmetrisk kryptering

Denne typen kryptering bruker to asymmetriske (ulike) nøkler. En offentlig nøkkel som kan observeres av alle, og en privat nøkkel som bare er tilgjengelig for brukeren. Den offentlige nøkkelen er en funksjon som kun kan kryptere data. Når dataene er kryptert, kan bare den private nøkkelen dekryptere informasjonen.

Bakdør

En bakdør er en (ofte skjult) inngang i programvare som sniker seg rundt sikkerhet og kryptering. Bakdørene implementeres som regel under designfasen av programvare for at utviklerne skal kunne teste uhindret. Dessverre kan disse bakdørene også brukes av hackere. Om de får tilgang på den måten kan de finne veien til all mulig informasjon i programmet, til og med kryptert informasjon.

Bittorrent

Dette er en kommunikasjonsprotokoll for P2P fildeling (peer-to-peer). BitTorrent er spesielt populært for å dele musikk, filmer og programvare. Kalles også Torrent.

Bitcoin

Bitcoin er en virtuell valuta som ble født i januar 2009. Det er også kjent som kryptovaluta. Valutaen eksisterer i et system kalt blockchain. Alle transaksjoner er krypterte, noe som gjør Bitcoin til en anonym betalingsmetode.

Bitcoin eies ikke av noen og reguleres ikke av noen styresmakt – alt styres av en desentralistert myndighet.

Brannmur

En brannmur er et sikkerhetsverktøy som overvåker og kontrollerer den innkommende og utgående nettverkstrafikken. Via forhåndsbestemte sikkerhetsregler kan brannmuren blokkere eller slippe gjennom trafikk. Dette hjelper til med å beskytte nettverk fra uønsket programvare og overvåking.

Chiffer (cipher)

Et chiffer er en krypteringsalgoritme som brukes for å kryptere eller dekryptere data.

Cookies

Cookies består av et lite tekstdokument som genereres av nettsiden du besøker, og lagres i din nettleser. Dokumentet inneholder personlig informasjon om ditt brukernavn, inneholdet i handlevognen din eller preferanser på nettsider. Det kan gi en mer personlig opplevelse på nettet, men brukes i all hovedsak til annonsering og reklame.

Dark web

Dark web er en del av noe større som kalles det dype nettet (deep web). Dette består av nettsider som ikke er indeksert av søkemotorer. Enten fordi sidene legges opp for testing, eller for at de er innloggingssider til et selskaps intranett. Dark web er en del av dette. Det består av nettsider som krever egne nettleserprogrammer, som Tor, for at du skal finne dem. Dark Web er koblet til mange lyssky og kriminelle aktiviteter.

Datalagring (data retention)

Datalagring er svært relevant i en VPN ordbok – og for VPN generelt. Dette er en lov eller policy som pålegger selskap å lagre spesifikk informasjon om sine brukere. I USA, for eksempel, kan internettleverandører beholde og selge all kundeinformasjon som passer gjennom deres servere. I Europa har vi i stedet datalagringsdirektivet GDPR. Det medfører at selskaper må kunne vise hvor lenge dataene lagres og hvor i verden data lagres.

DD-WRT

DD-WRT er et Linuxbasert firmwarealternativ for en mengde ulike rutere. I mer tekniske kretser er det ganske populært takket være de ekstra funksjonene som tilbys. For eksempel kan du installere VPN på ruteren din, selv om den ikke hadde noen støtte for dette da den ble produsert.

DDoS-angrep

DDoS står for Distributed Denial of Service. Det er en type angrep der en enorm mengde forespørsler sendes til en server. Dette kalles også overbelastningsangrep. For mange forespørsler gjør at nettsider ikke fungerer som de skal. I gaming-sammenheng har denne typer angrep blitt brukt mot privatpersoner der målet er å få internettkoblingen til og bryte sammen.

Utover å være forstyrrende og irriterende mens det pågår, er det sjelden noen langvarig effekt av DDoS-angrep. Vanligvis blir alt som normalt igjen etter det har roet seg ned.

Deep packet inspection

Deep packet inspection eller DPI er en type filtrering av nettverkstrafikk som kontrollerer datadelen og navnet på en datapakke for å filtrere bort spam, virus eller skadelig innehold. Det er et slags spamfilter for nettverkstrafikk med andre ord.

DMCA

DMCA (Digital Millennium Copyright Act) er en amerikansk lov som skal beskytte immaterielle rettigheter (copyright). Loven brukes ofte for å tvinge eiere av nettsider og servere til å fjerne innehold som bryter med opphavsretten.

DNS

Domain Name System (DNS) er en slags telefonkatalog for internettadresser. DNS konverterer nettsidenavn som www.om-vpn.no til en IP-adresse datamaskiner kan lese, for eksempel 192.168.2.2.

DNS-lekkasje

Når man bruker VPN innebærer det, i teorien, at alle dine DNS-forespørsler beskyttes av krypteringstunnelen. En DNS-lekkasje oppstår når en VPN-tjeneste mislykkes i å bruke sine egne, anonyme DNS-servere, men i stedet kobler seg til en standard DNS-server (for eksempel fra en internettleverandør). Om dette skjer kan VPN-tjenesten lekke ut privat informasjon og eksponere sine brukere. Gratis VPN-tjenester er ofte involvert i DNS-lekkasjer.

End-to-end-kryptering

Med end-to-end-kryptering mener man kryptering som beskytter dataene fra begynnelse til slutt. Mange tjenester bruker ikke end-to-end-kryptering, slik at dataene dekrypteres før de kommer frem til brukeren. Dermed oppstår et svakt punkt i dataoverføringen som kan utnyttes av hackere. Kommunikasjonsapper som Signal og Whatsapp har end-to-end-kryptering for å kunne gi god beskyttelse for sine brukere.

Five Eyes

The Five Eyes er betegnelsen på de fem landene som samarbeider i et forsøk på å bedre sin felles etterretning: Australia, Canada, New Zealand, Storbritannia og USA. I VPN-sammenheng nevnes ofte disse landene som en risiko, da datalagringslover kan tvinge VPN-leverandører til å gi fra seg kundedata om en domstol krever det.

Geo-restriksjoner og geoblokkering

En VPN ordliste er ikke komplett uten informasjon om geoblokkering. Det er en teknologi som begrenser adgangen til innehold basert på brukerens geografiske lokasjon. IP-adresser, og i noen tilfeller GPS-informasjon, brukes for å lokalisere brukeren og blokkerer deretter tilgang til for eksempel Netflix i et annet land. Strømmetjenester bruker ofte denne teknologien for å beskytte opphavsretten og lisensrettigheter til innehold. I Kina brukes det også for å opprettholde sensur. I VPN-sammenheng er det ofte nettopp geoblokkering man vil unnvike.

Geo-spoofing

Geo-spoofing er en metode for å maskere din opprinnelige lokasjon eller IP-adresse. Det er dette man gjør når man bruker VPN for å se amerikansk Netflix, for eksempel.

Handshake

Innen IT betyr handshake den prosessen som brukes av SSL/TLS for å verifisere og håndtere sertifikater. Det er en slags godkjenningsprosess for å kunne skape en kryptert forbindelese mellom to punkter.

HTTPS

HTTPS står for Hypertext Transfer Protocol som brukes for å sende data mellom en nettleser og et nettsted. En HTTPS-tilkobling ligner en HTTP-kobling, men kjøres med en kryptert SSL-protokoll som gir ekstra sikkerhet. Dermed blir dataoverføringene tryggere, noe som er spesielt viktig ved bruk av nettbank og lignende.

IKEv2

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) er en teknologi som brukes for å utveklse krypteringsnøkler i IPsec-protokollen.

Internet Protocol Security (IPsec)

IPSec står for Internet Protocol Security. Dette er en sikkerhetsprotokoll som brukes for kryptering og autentisering av data før overføring over internett. Den fungerer gjennom å autentisere, kryptere og dekryptere datapakker og er vanlig i VPN-sammenheng, men også som end-to-end kryptering.

IP-adresse

Om DNS er som internetts telefonkatalog, er IP-adresser telefonnummerne. IP-adresse står for internet protocol address. Den består av sifre eller tegn og er unikt koblet til en datamaskin eller et datanettverk. IP-adresser består av 4 kombinasjoner av opp til 3 sifre (for eksempel 192.168.2.2).

Det finnes interne og eksterne IP-adresser. Interne er hva du har hjemme når du er koblet til ruteren din og starter nesten alltid med 192. Eksterne IP-adresser er hva som kommer utenfra inn til modemet eller ruteren din. Ofte kan utenforstående se din eksterne IP-adresse, men ikke finne din interne IP-adressen.

IP-binding

IP-binding er en teknologi som gjør at programmer kun er aktive når de kobler seg til en spesifikk IP-adresse. Dette brukes ofte innen VPN og forhindrer at programmer kobler seg opp uten en sikker oppkobling.

IP-lekkasje

IP-lekkasje er når en brukers IP-adresse lekker selv om den er koblet til VPN. Det betyr at VPN-tjenesten ikke fungerer som den skal, og en standardserver fra internettleverandøren brukes i stedet for en VPN-server. Du kan raskt sjekke om din VPN-tilkobling fungerer ved å ta en IP-lekkasjetest.

IPv4

IPv4 står for Internet Protocol version 4. Det er for tiden standardsystemet for å skape IP-adresser. Protokollen har imidlertid en begrensning på hvor mange adresser den kan skape, noe som har ført til at antallet IPv4-adresser begynner å nærme seg slutten.

IPv6

IPv6 står for Internet Protocol version 6 og er etterfølgeren til IPv4-protokollen. Grunnen til at IPv6 regnes som bedre enn IPv4, er at det tilbyr et lokasjons- og identifiseringssystem for datamaskiner på internett. Samtidig er det støtte for betydelig flere IP-adresser, slik at det ikke går tomt for ledige adresser like fort som for IPv4.

Internettleverandør (ISP)

ISP er en forkortelse for ”internet service provider”, eller en internettleverandør. Det er et relevant begrep uansett om det er for en VPN ordliste eller bare en guide for internett. Dette er selskaper som leverer internettoppkobling for både privatpersoner og selskap. I Norge har vi for eksempel Altiboks, Get og Telenor.

Jurisdiksjon

I VPN-verden brukes jurisdiksjon om landet der en VPN-leverandør har sitt hovedkontor. Dette kan være relevant og viktig ettersom det avgjør om leverandøren er pliktig til å lagre brukerdata eller ikke.

Kill Switch

Et essensielt uttrykk i en VPN ordliste er Kill Switch. Dette er en funksjon som forhindrer at dataene dine lekker ut på nettet. Kill switchen stenger av all internettrafikk om VPN-oppkoblingen slutter å fungere. VPN er ikke alltid 100% stabilt og oppkoblinger kan feile av flere årsaker. Med en kill switch vises ikke IP-adressen din selv om VPN ikke fungerer. Vil du lese mer om dette, kan du lese denne artikkelen.

Kryptering

Dette er prosessen med å forvrenge dine data for å gjøre den uleselig for en tredjepart. Kryptering endrer informasjonen slik at kun mottakeren med riktig krypteringsnøkkel kan dekryptere dataene og se hva det faktisk er.

Det finnes ulike typer kryptering. Symmetrisk kryptering, for eksempel AES som brukes i VPN, er en enkel prosess der alle bruker samme hemmelige nøkkel. Asymmetrisk kryptering bruker en offentlig nøkkel for å kryptere data og en privat nøkkel for dekryptering.

Kryptografi

Kryptografi er prosessen der vanlig tekst konverteres til uleselig tekst. Det brukes for å trygt kunne overføre data uten at utenforstående kan lese informasjonen – med unntak av mottakeren det er ment for. Kryptografi beskytter ikke bara data, men brukes også for autentisering.

Krypteringsnøkkel

En krypteringsnøkkel brukes spesifikt for å kryptere eller dekryptere informasjon. Krypteringsnøkler genereres via komplekse algoritmer for å gjøre hver nøkkel unik. Jo lenger nøkkelen er, desto vanskeligere er det å løse den.

VPN ordliste: En blå hengelås over et kretskort

LAN

LAN står for Local Area Network. Oftest brukes LAN for å koble sammen arbeidsstasjoner eller private datamaskiner. LAN lar enheter i et lite område kommunisere med en Ethernet-kabel via en switch eller ruter. Vanligvis brukes LAN for å beskrive et kablet nettverk, mens wifi eller wlan brukes om trådløst internett.

Logger

Logger er filer som lagres av for eksempel din datamaskin, nettsteder, internettleverandører eller VPN-leverandører. VPN-logger lagrer informasjon om hvordan man bruker tjenesten. Om leverandøren sparer på informasjonen over lengre tid (eller enda verre: Informasjonen lekker ut), er det veldig negativt for brukernes personvern. Derfor er det viktig å ha oversikt over en VPN-leverandørs loggpolicy.

L2TP

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) er en VPN sikkerhetsprotokoll for kryptering og autentisering av data. Det brukes ofte sammen med IPsec, da kalles det L2TP/IPsec, for å skape en sikker og kryptert VPN-tunnel.

Man-in-the-middle-attack

Man in the middle attack, eller MitM, er et angrep der en ondsinnet enhet sitter i midten av og avlytter kommunikasjonen mellom to parter. Eller endrer kommunikasjonen uten at noen merker det. Det er ikke uvanlig at slike metoder brukes på åpne wifi-nettverk.

Metadata

Metadata er en slags ekstrainformasjon eller tilleggsinformasjon til annen data og finnes overalt i IT-sammenheng. Det består oftest av når, av hvem og hvor lenge en spesifikk fil brukes. For eksempel datoen da en epost ble sendt, forfatteren av en tekstmelding eller IP-adressen som hører til en konto. Metadata kan påvirke personvernet.

Netthistorikk

Listen over alle nettsider du har besøkt med din nettleser. Netthistorikken inneholder også metadata i form av sidetittel og tidspunkt for besøket. Historikken lagres primært lokalt, men cookies og andre sporingsprogrammer fra sidene du har besøkt kan samle inn mye informasjon om deg og bruken din.

Nettlesertillegg (browser extension)

Et nettlesertillegg er en programvare som gir ytterligere funksjoner til nettleseren. Det kan være alt fra VPN for personvern eller annonseblokkere og lagring av passord.

Nettleser-fingeravtrykk (Browser fingerprinting)

Fingeravtrykk er en teknologi som bruker unike funksjoner i nettleseren for å identifisere brukeren. Dette gjør det mulig for en tredjepart å sporte deg på internett uten å bruke cookies. Det er ganske vanskelig å unngå nettleser-fingeravtrykk.

No-log eller zero-log policy

En vanlig sikkerhetspolicy hos de mest seriøse VPN-leverandørene. Vanligvis handler det om at leverandøren garanterer at de ikke lagrer sensitive brukerdata. Selv om noe informasjon, som epostadresser og betalingspreferanser, kan registereres for bedre funksjonalitet, logges ikke data som avslører din identitet eller nettaktivitet.

Det er lett å love mye, så uavhengige granskninger er ofte et godt tegn på at selskapene faktisk gjør det de sier.

Obfuscation

Obfuscation er en teknologi som legger til et ekstra lag på din VPN-trafikk. Det får trafikken til å se ut som vanlig HTTPS, slik at den ikke blokkeres av brannmurer.

OpenVPN

OpenVPN er en VPN-protokoll med åpen kildekode. Det brukes ofte for å sette opp en kryptert VPN-tilkobling. Protokollen ble gjort tilgjengelig for allmenheten i 2001 og er kjent for sin sikkerhet og effektive håndtering av geoblokkeringer.

Perfect forward secrecy

En krypteringsmetode som skaper unike sessionsnøkler for hver transaksjon. Slik blir hver transaksjon unik og selv om en hacker finner krypteringsnøkkelen vil det ikke kunne låse opp resten av transaksjonene.

PGP

PGP står for Pretty Good Privacy og er en kryptering for epost. Det er den mest brukte krypteringsprotokollen for mail nå for tiden, og krypterer både tekst og vedlagte bilder. Den krypterer derimot ikke epostens tittel eller metadata.

Ping

Ping, eller latens, er tiden det tar for en datapakke å reise til en server og komme tilbake til din enhet. Hastigheten måles i millisekunder. Det brukes ofte innen gaming, men er relevant for all internettaktivitet. Lavere ping = raskere kommunikasjon.

Port forwarding

Dette er en metode som lager en bro mellom enheter på et eksternt nettverk (for eksempel internett), til enheter på et lokalt nettverk. I VPN-sammenheng brukes det for blant annet spilling og fjernkobling til andre datamaskiner. Det kan imidlertid føre til en del potensielle sikkerhetsproblemer, så det blir sjeldent brukt som standard.

PPTP

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) er en gammel VPN-protokoll som ikke brukes så ofte. Det har ingen kryptering, så det er en veldig rask protokoll, men uten spesielt høy sikkerhet.

Programmer med åpen kildekode (open source)

Programmer med åpen kildekode lar alle se hvordan programmet er bygd og kodet. Slike programmer blir ofte ansett som sikre, ettersom alle kan kontrollere sikkerheten og lete etter feil eller bakdører. Dermed har man muligheten til å vite hvordan programmet fungerer og eventuelt hvilke svakheter det kan ha.

Proxy

Proxyservere fungerer som en slags mellomserver mellom bruker og internett. Det er ikke en VPN-tunnel ettersom dataene ikke krypteres, men VPN-servere kalles også ofte for proxyservere da de har samme funksjon – med kryptering i tillegg.

P2P

Forkortelsen P2P står for peer-to-peer. Uttrykket brukes blant annet ved deling av filer mellom to eller flere brukere. P2P beskriver egenskapene hos tilkoblingen mellom brukerne. Koblingen bruker ikke faste servere for sine tjenester, i stedet opprettes kommunikasjonen direkte mellom to enheter. I forbindelse med nedlastning (oftest ulovlig nedlastning) er trafikken imidlertid lett å spore, noe som gjør at VPN er et populært tillegg for brukere av for eksempel torrents.

Ransomware

Ransomware er en form for skadelig programvare som låser og krypterer noen eller alle filer på en datamaskin. For å låse opp filene kreves løsepenger, ofte i form av kryptovaluta som Bitcoin.

Remote access VPN

Dette er en type VPN som lar brukere opprette sikre og krypterte tilkoblinger til selskapets nettverk, selv om de ikke fysisk er på kontoret. Under pandemien ble hjemmekontor standard for de aller fleste, og da var det mange som måtte bruke VPN for å koble seg til arbeidsgiverens nettverk. Det var mest sannsynlig remote access VPN de aller fleste brukte, da dette er en veldig vanlig VPN-løsning i arbeidssammenheng.

Ruter

En ruter er en nettverksenhet som videresender data mellom enheter og internett. Den tar i mot data fra internett og omdirigerer dette til riktig enhet i sitt eget nettverk. I noen tilfeller kan man installere VPN på ruteren for å dekke hele nettverket med samme beskyttelse.

Samtidige tilkoblinger (Simultaneous connections)

I en VPN ordliste betyr samtidige tilkoblinger antall brukere (eller enheter) som kan bruke en VPN-konto samtidig. Noen VPN-tjenester har begrensninger på dette, som ExpressVPN, mens andre leverandører, som Surfshark, ikke har noe øvre antall tilkoblinger i det hele tatt.

SmartDNS

SmartDNS er en tjeneste som tilbys av noen VPN-leverandører. Den lar brukere omgå geoblokkeringer ved å bruke DNS-servere basert på brukerens lokasjon eller strømmetjenesten de forsøker avblokkere.

Ofte er det SmartDNS man må bruke på spillkonsoller, smart-TV og lignende enheter man ikke kan installere VPN-apper på.

Split tunneling

Split tunneling er en funksjon de fleste VPN-leverandører tilbyr. Det lar brukeren dirigere en del av sin trafikk gjennom den krypterte VPN-tunnelen, samtidig som resten av trafikken er ukryptert. På den måten kan du la noen mer sensitive programmer kjøre via VPN, mens du for eksempel lar Facebook være ukryptert. Vi har en egen artikkel om split tunneling.

SSL

SSL står for Secure Sockets Layer. Det er en sikkerhetsprotokoll for HTTP-trafikk. SSL-teknologien er ganske gammel, den ble utviklet allerede i 1995. Nå for tiden er SSL erstattet av teknologien Transport Layer Security (TLS). I likhet med IPsec er SSL en protokoll for å sikre nettverkstilkobling for brukere. Det brukes i noen VPN-tjenester, da ofte med navnet VPN SSL.

Telemetri

Telemetri er innsamling av data på avstand. I denne sammenhengen menes det data som samles inn online av for eksempel nettlesere og operativsystem. Disse opplysningene samles inn og analyseres av selskapene som eier respektive system. Det er ikke nødvendigvis personopplysninger, men data for sporing og måling av aktivitet og lignende.

Tofaktorsautentisering (2FA)

Tofaktorsautentisering er en metode for å bekrefte indentitet og brukes på stadig flere nettsider og apper. Brukeren må bevise sin identitet i to steg for å få tilgang til konto eller nettside. Som regel handler det om å logge seg på med brukernavn og passord, i tillegg til en engangskode via mail eller SMS. Eller BankID-appen som nå skal brukes i Norge for det aller meste.

Tor

Tor eller The Onion Router er et nettverk med åpen kildekode for anonymitet på internett. Vanligvis brukes denne teknologien i form av en nettleser (Tor Browser) og løk-metaforen brukes fordi trafikken passerer gjennom flere lag med tilkoblinger. Dermed blir det vanskelig å spore trafikken, noe som også har ført til at dette nettverket er kjent for illegal aktivitet.

Tunneling

Tunneling er en versjon av port forwarding. VPN-tjenester bruker tunnelprotokoller for å kryptere datatrafikken mellom VPN-servere og VPN-klienter, slik at utenforstående ikke kan få tak i informasjonen.

VPN

En VPN ordliste må selvsagt inneholde VPN. VPN står for Virtual Private Network. En VPN-tilkobling krypterer all datatrafikk, slik at ingen kan overvåke den. Om du vil vite mer om VPN, kan du lese denne artikkelen.

VPN-klient

Et program (eller app) som lar en bruker kontrollere VPN-tilkoblingen. VPN-klienten håndterer autentiseringen av koblingen til en VPN-server. Deretter velger VPN-klienten protokoll og oppretter en tilkobling. Det er VPN-klienter vi tester når vi tester VPN-tjenestene.

VPN-leverandør

Dette er selskapene som leverer en spesifikk VPN-tjeneste. Ulike leverandører kan eies av samme morselskap, selv om de som regel opererer uavhengig av hverandre. For eksempel er Surfshark og NordVPN eid av samme selskap.

VPN-protokoll

En VPN-protokoll er den typen kryptering og autentisering som brukes for å skape en sikker VPN-tilkobling. De vanligste protokollene er OpenVPN, PPTP og L2TP. Protokollene skiller seg fra hverandre med tanke på hastighet, sikkerhet og andre faktorer. Noen protokoller er spesialutviklet for spesifikke VPN-leverandører, noe blant annet NordVPN bruker.

VPN-server

En VPN-server er serveren du kobler deg til med en VPN-tjeneste. Den administreres av VPN-leverandøren og fungerer som et mellomledd mellom deg og internett. Først og fremst gir serveren deg en ny IP-adresse for å unngå sporing, men du kan også velge VPN-servere i andre land for å unngå geoblokkering.

VPN-tilkobling

En sikker og kryptert kobling mellom din enhet og internett, gjennom en VPN-tunnel.

Tunnelen er kryptert, noe som hindrer utenforstående å få tak i informasjon om deg og internettbruken din. Den forfalsker også IP-adressen din for å forhindre sporing. Avhengig av hvilken VPN-tjeneste og server du bruker, kan du også komme rundt geoblokkeringer.

VPN-tunnel

En VPN-tunnel er en kryptert virtuell tilkobling som opprettes mellom en bruker og VPN-serveren.

Wi-Fi Hotspot

Wi-Fi-hotspot er hva man kaller åpne wifi-nettverkene du finner i byen, på kafé, togstasjoner og lignende. Ettersom du ikke har noe innsyn i nettverket, kan det være en risiko for uønsket kontroll og overvåking. Dette er et av de største argumentene for å bruke VPN når du bruker internett utenfor ditt eget hjem.

WireGuard

Vi avslutter vår VPN ordliste med WireGuard. Dette er en av de nyeste VPN-protokollene på markedet og blir brukt av mange VPN-tjenester fordi den sies å være raskere og sikrere enn eldre protokoller.

Topplister
Beste VPN: Et VPN-symbol mot en bakgrunn av et blåfarget verdenskart

Beste VPN – vår test av VPN-tjenester

Guider
VPN-tunnel: Grønt ormehull

Hva er en VPN-tunnel?

Guider
VPNs historie: hieroglyfer

VPNs historie: Slik startet det hele

Guider
VPN-problem: 404 error

VPN-problem: Hvorfor fungerer ikke enkelte nettsider med VPN?

Guider
VPN-protokoll: En laptop på stativ viser bokstavene VPN

Hva er en VPN-protokoll?